2.16.2011

Makna Angka 7

Suatu Malam Saya bermimpi dalam mimpi itu terlihat nyata saya melihat angka 7 di depan saya, setelah bangun saya terusik dan merenungkan pengertian angka 7 tersebut, lalu saya teringat akan salah satu buku yang tersimpan di rak pustaka saya karya Al Imam Asy Abu Nashr Muhammad Bin Abdurrahman Al Hamdany yang diterjemahkan oleh Idrus H. Alkaf kedalam Bahasa Indonesia. Buku yang berjudul 7 RAHASIA GAIB. yang di terbitkan cv karya utama surabaya. Bahwa angka 7 mempunya rahasia yang sangat besar dan kedudukan yang agung di sisi Allah, Maharaja yang memiliki kemudlarratan dan kemanfaatan.-Allah menghiasi udara dengan 7 lapis langit. (Annabaa :12)
-Kemudian Allah menghiasinya dengan 7 Bintang.(Q.S. Al-Hijr:16)
-Allah telah menghiasinya padang yang lapang dengan 7 lapis bumi.(Q.S Athtalaaq:12)
-Kemudian Allah menghiasi Bumi itu dengan 7 lautan.(Q.S Luqman:27)
-Allah telah menghias Neraka dengan 7 tingkatan.(Q.S Al_Hijr:44)
-Kemudian Allah menghiasinya dengan 7 pintu.(Q.S Al_Hijr:44)
-Allah menghias Al-Qur'an dengan 7 surat yang panjang.(Q.S Al_Hijr:87)
-Kemudian menghiasinya pula dengan 7 ayat pembuka kitab.(Q.S Al_Hijr:87)
-Allah menghias manusia dengan 7 anggota badan, yaitu 2 tangan, 2 kaki, 2 lutut, dan 1 wajah.(Q.S Al-Alaq:19)
-Kemudian menghiasinya dengan 7 peribadatan.(Q.S Al-Alaq:19)
-Allah menghias umur manusia dengan 7 tahapan.(Q.S. Al-Fath:26)
-Kemudian menghias 7 tahapan itu dengan 7 kalimat yakni LAA ILAAHA ILLALLAAH MUHAMMAD RASUULULLAAH.(Q.S. Al-Fath:26)
-Allah menghias dunia dengan 7 negeri yang besar.
-Kemudian menghias negeri yang besar itu dengan 7 hari.Di daerah ku sendiri juga ada makna dari angka 7 yang mana di  dalam petitih Adat di sebutkan 3 di hilir, 3 di mudik ,4 tanah Rawang kemudian Wilayah Adat Depati ber 7, , Sungguh banyak makna yang tersimpan di balik angka 7 tersebut. Semoga angka 7 membawa berkah 7 kemuslahatan umat ......amin. (I Love Sungai Penuh)
0 komentar:

Posting Komentar